XXIV
1998
M. Kriváková-Stankovićová
T. Častven
F. Kováč
trio M. Čániová - E. Madacká - H. Stankovićová
XXIV
1998
Ľ. Stupavská
V. Michalík
F. Kováč
dueto P. a A. Kaňovci