XXIV
1998
J. Dobrík
M. Ďuga
M. Adamovová
M. Čapeľa