XXIV
1998
J. Berédi
E. Čapčeková
J. Adamov
S. Krížová