XXIII
1997
J. Súdi
M. Žiaková
J. Adamov
A. Strehárska