XXII
1996
S. Medveď
M. Žiaková
F. Kováč
M. Fúseková
XXI
1995
Juraj Súdi
Pavol Országh-Hviezdoslav
Ferencz Kovacz
Mario Čapeľa, Jarmila Krošláková, Mária Durandziová