XXII
1996
O. Maglovský
P. Mučaji
M. Adamová
Dievčenské trio s Kulpína