XI
1981
Božena Bažíková-Tutnjevićová
Božena Bažíková-Tutnjevićová
Kvetoslava Benková
Jarmila Kozová