VIII
1978
M. Bolehradský
P. Mučaji
J. Ferík st.
V. Hrubíková