XXIV
1998
Jaroslav Fúsek
Zuzana Gajanová
Kvetoslava Benková
Libuška Bolerácová