VI
1976
Gustáv Babiak
Martin Slivka
Ján Ďurica
Vladimír Očovej