VII
1977
M. Bolehradský
L. Pavlová
J. Ďurica
J. Myjavcová a dievčenská skupina