XX
1991
Juraj Berédi
Samo Chalupka
Juraj Ferík ml.
mužská spevácka skupina KUS Braňovej družiny z Báčskeho Petrovca