XVII
1987
V. Kováč
M. Ďuga
V. Kováč
J. Kováčová a destský zor zo Selenče