XV
1985
V. Grňa
M. Kyseľa
R. Tomšić
A. a M. Očovejove