XII
1982
F. Kováč
A. Majerová
F. Kováč
T. Pavlovová