IX
1979
S. Kováč
V. Reisel
K. Čániová
Dievčenská spevácka skupina z Aradáča