XV
1985
Alžbeta Hriešniková
Mária Kotvášová
Ferenc Kováč
E. Lenhartová, D. Nijalković, A. a M. Očovejové