XIII
1983
Michal Bolehradský
Maša Haľamová
Kvetoslava Benková
ženská spevácka skupina Kvety