VIII
1978
S. Medveď
E. Fodorová
J. Ferík st.
skupina zo Selenče