XIV
1984
V. Grňa
J. Tušiak
R. Tomšić
Skupina detí z Petrovca