XIV
1984
Juraj Súdi
Pavel Mučaji
Rudolf Tomšič
Pavel Očovej