XI
1981
Juraj Berédi
Pavel Mučaji
Rudolf Tomšič
V. Očovej