X
1980
Ján Gedeľovský
Ján Gedeľovský
Juraj Ferík ml.
Ján a Vladimír Gedeľovskovci