XIV
1984
J. Ďurica
M. Babinka
J. Adamov
D. Dimićová a skupina detí z Kulpína