IX
1979
Pavel Máľach
Pavel Bohuš
Ján Ďurica
Juraj Topoľský