XXI
1995
Z. Korčoková
Z. Korčoková
Diana Kášová a Tamara Čapeľová