VIII
1978
Kvetoslava Čániová
Pavel Mučaji
Ján Ďurica
Jasna Myjavcová a skupina Slniečko