XIV
1984
Andrej Meleg
Andrej Meleg
Kvetoslava Benková
Vladimír a Ján Gedeľovskovci