XVII
1987
J. Ďurica
J. Tušiak
J. Ďurica
Detský zbor zo Selenče