XVII
1987
S. Medveď
J. Tušiak
K. Benková
S. Benková a detský zbor zo Selenče