XI
1981
Anka Stojnevová
Anka Stojnevová
Petar Bahun
Anna Vitézová