XII
1982
S. Kováč
A. Majerová
F. Kováč
J. Ábelovská