XXII
1996
Kvetoslava Benková
Paľo Bohuš
Kvetoslava Benková
Michal Vida a mužská spevácka skupina z Kulpína