XVIII
1988
vokálno-nástrojová skupina Patria
Pavel Rybársky
Juraj Ferík ml.
Juraj Kubečka