XV
1985
Pavel Báďonský
Pavel Báďonský
Kvetoslava Benková
ženská spevácka skupina z Hložian