IX
1979
Ján Petráš
Mária Kunčáková
Martin Kmeť
Vladimír Očovej