VIII
1978
Kvetoslava Čániová
Michal Babinka
Kvetoslava Čániová
Tatiana Pavlovová a skupina Slniečko