XIII
1983
Andrej Meleg
Andrej Meleg
Ján Ďurica
Ján a Vladimír Gedeľovskovci