XV
1985
J. Dobrík
J. J. Zmaj (preklad P. Mučaji)
R. Tomšić
M. Cechmajsteroá a skupina detí zo Selenče