VII
1977
V. Viliačiková
V. Viliačiková
F. Kováč
A. Halabríniová