XXIII
1997
D. Turanský
D. Erić
K. Benková
dueto H. Majerová - M. Cerovský